Write For Us

[ASMR] Ear to Ear Whispers - Mandarin Names

Loading...
113 Views
Published
Enjoy ear to ear soft whispers in Mandarin Chinese as I turn your English names into Chinese names. Thank you to all my Patrons for helping make these videos possible. Check out the link below to sign up to be a part of next month's video and a bunch more cool rewards!
https://www.patreon.com/tingting

Albert 艾博 Ài bó
Aleksandra 于小彤 yú xiǎo tóng
Alice 张格格 Zhāng gégé
Anderson 郑元河 Zhèngyuánhé
Anna 李兰 lǐ lán
Anthony 蓝梦 lán mèng
ASalute 朱明 zhū míng
Ashlynn 王丽婷 wánglìtíng
Bianca 赵安可 zhào ān kě
Bo 林博 lín bó
Briana 徐慧 xú huì
Caleb 卢寒 lú hán
Cameron 林宝玉 lín bǎoyù
Carita 杨紫 yáng zǐ
Cassady 王敏 wáng mǐn
Cecilie 王雪婷 wángxuětíng
Chloe 马文丽 mǎwénlì
Chris 张家林 zhāngjiālín
Christina 叶婉 yè wǎn
Claire 徐夏 xú xià
Clary 张格林 zhāng gélín
Claude 李想 lǐ xiǎng
Cody 高琪 gāo qí
Courtney 田甜 tián tián
Dan 段文 duàn wén
Dennis 谭泽 tán zé
Devon 杜诗梅 dùshīméi
Duane 秦汉 qínhàn
Dylan 张龙 zhāng lóng
Eilidh 甄宓 zhēn mì
Elyse 黄雅君 huángyǎjūn
Emeric 段玉 duàn yù
Erin 顾丽 gù lì
Grace 夏微微 xià wéiwéi
Gracia 汤娜 tāng nà
Gregory 梁辉 liáng huī
Harrison 于浩 yú hào
Herbert 顾小风 gùxiǎofēng
Hope 张佳佳 zhāngjiājiā
Hrannar 张鹏海 zhāngpénghǎi
Hunter 江河 jiānghé
Ian 刘风 liú fēng
Idhosama 谢佳 xiè jiā
Iris 雪丽 xuě lì
Isabelle 夏雨欣 xiàyǔxīn
Isak 周志鹏 zhōuzhì péng
Jacob T 邢俊 xíng jùn
Jacob 赵磊 zhàolěi
Jake 朱海 zhū hǎi
Jamal 毛文青 máowénqīng
James 毛向宇 máo xiàng yǔ
jarred 陆学博 lùxuébó
Jeb 江道 jiāng dào
Jerry 齐君 qí jūn
Jessica 安浅 ān qiǎn
Jody 薛梅 xuē méi
John 吴丹 wú dān
John F 武天 wǔ tiān
Jonathan 孙进 sūn jìn
Jordan 万千山 wàn qiān shān
Katie 单雪 dān xuě
Katy 追月 zhuī yuè
Kaylee 李梦琪 lǐmèngqí
Kevin 王鹤 wáng hè
Klara 苗麦 miáo mài
Kyle 许建 xǔ jiàn
Kyle W. 王凯 wáng kǎi
Lauren 顾雅颜 gùyǎyán
Lucy 郝婷婷 hǎotíngtíng
Makenna 齐娜娜 qí nà nà
Marko 马可 mǎ kě
Martina 丁琪琪 dīngqíqí
Matthew 郑青 zhèng qīng
Matti 蒋勇来 jiǎngyǒnglái
Megan 徐丽华 xúlìhuá
Megan N 郭寒雪 guōhánxuě
Michael 邓军 dèng jūn
Mike 郑千里 zhèng qiānlǐ
Nathaniel J. 周杰 zhōu jié
Nathaniel M. 谷莫 gǔ mò
Obie 许文 xǔ wén
Pascal 冷秋 lěng qiū
Paula 甘露 gānlù
Pete 于好 yú hǎo
Peter 钟汉城 zhōng hànchéng
Petter 林仙 lín xiān
Prince 付千里 fù qiānlǐ
Rachel 叶兰 yè lán
Rafael 王博 wáng bó
Robert 向天 xiàng tiān
Rugby 王大卫 wángdàwèi
Sam 郭浩 guō hào
Samuel 齐明 qí míng
Sapphire 古月 gǔ yuè
Sara M. 齐丽 qí lì
Sarah 蓝燕 lán yàn
Scott 赵正 zhào zhèng
Sean 郑连杰 zhèngliánjié
Severin 舒华 shū huá
Shannon 柳杉 liǔ shān
Shelbee 戚薇 qīwēi
Solveig 张子天 zhāngzitiān
Spencer 蔡明涛 càimíng tāo
Stephanie 温百合 wēn bǎihé
Steve 周玉文 zhōuyùwén
Sue 潘霞 pān xiá
Taryll 陆川 lùchuān
Thorsten 陈帅 chén shuài
TJ 李帅 lǐ shuài
Tony 井天博 jǐng tiān bó
Trina 王娜 wáng nà
Tyroler 吴清波 wúqīngbō
William 顾涛 gù tāo
Yellow 关浩 guān hào

My other ASMR Channel (3DIO Sound Triggers with No Talking): https://www.youtube.com/channel/UCGbcIqN7Iep_fXb9cpn0BaQ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
New uploads every other day! Be sure to come back often ^_^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thank you to my lovely Patrons: Tony, Hrannar, Scott, Jeb, and Iris!

~~~Support The Channel~~~
Patreon: https://www.patreon.com/tingting
Donate: http://paypal.me/TingTing57
Wishlist: http://a.co/9qgDCxD

~~~Social Media~~~
Instagram: https://www.instagram.com/tingting57live
Facebook: https://www.facebook.com/tingting57live
Twitter: https://twitter.com/tingting57live

~~~Gaming~~~
Twitch: http://twitch.tv/tingting57
Gaming YouTube: http://bit.ly/2vG9SGT
Category
时尚 - Fashion
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment