Write For Us

董事長樂團 - 假漂泊的人 (官方版MV)

Sponsored Post advertising Canada Persia
1,964 Views
Published
假 漂 泊 的 人詞:林大鈞&吳永吉 曲:林大鈞 主唱:吳永吉 編曲:董事長樂團那會你來離開 離開阮身邊那會是沒啥米原因 我嘛無要無緊不敢來認真 敢是我搏太深不敢來承認 假漂泊的個性是目屎底咧滴 抑是雨水底哩落我看無頭前 嘛分攏袂清寫乎你的批 你攏(哪)不曾回假漂泊的人 (悽慘落魄真歹過)那會你來離開 離開阮身邊那會你講要去結婚 我嘛無要無緊青燈變紅燈 我愛甲不知停雄雄行過去 假漂泊的個性
Category
音乐视频- Music Video
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment